Fakta

Om olika syndrom

Ett syndrom är olika egenskaper och kännetecken som tillsammans visar på en speciell diagnos. Exempelvis Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Downs syndrom, Guillain-Barrés syndrom, Williams syndrom, Turners syndrom och Prader-willis syndrom.

Downs syndrom

Downs syndrom är den vanligaste kromosomavvikelsen och innebär att man har tre exemplar av kromosom 21 istället för två.