Fysiska hälsa hos barn med Downs kartläggs

För första gången i modern tid kommer dessa barns aktivitets– och vardagsvanor kartläggas i en ny svensk forskningsstudie.


Antalet överviktiga barn i Sverige har ökat drastiskt de senaste 20 åren och en grupp som är extra utsatt är barn med Downs syndrom (DS).

I Sverige är var tredje individ med DS överviktig vid 18 års ålder, medan internationella rapporter anger fetma hos 50 – 70 procent av individerna.

Är det en aktiv familj är det lättare att barnen med Downs syndrom också blir aktiva

Med medel från Centrum för idrottsforskning är en forskargrupp vid Högskolan Kristianstad i full gång med att samla in enkätsvar från hela landet för att kartlägga deras fysiska aktivitet och hälsa. Barnen är mellan 8 – 18 år.

– Vi undersöker deras dagliga aktivitetsvanor – allt från promenader till idrottsaktiviteter. Sedan frågar vi även efter deras allmänna levnadsvanor. Hur mycket sitter de stilla och hur ser deras familjesituation ut? Har de små- eller storasyskon? säger Ann-Christin Sollerhed.

(fv) Gerth Hedov, universitetslektor i omvårdnad, och Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa. (Pressfoto: Mynewsdesk)

Gerth Hedov, som leder studien tillsammans med Ann-Christin Sollerhed tillägger:

– Vi försöker också fånga föräldrarnas attityd till fysisk aktivitet. Är det en aktiv familj är det lättare att barnen med Downs syndrom också blir aktiva. Fysik aktivitet är särskilt viktigt för dessa barn, som vi redan på förhand vet löper stor risk att tidigt bli överviktiga och välja stillasittande sysselsättningar. Har de syskon tenderar de att bli mer fysiskt aktiva.

I forskningsstudien som heter ”Idrott, fysisk aktivitet och hälsa bland barn med Downs syndrom” kommer de även granska om Sverige är ett bra land att idrotta i – för alla barn oavsett diagnos.