Om olika syndrom

Ett syndrom är olika egenskaper och kännetecken som tillsammans visar på en speciell diagnos. Exempelvis Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Downs syndrom, Guillain-Barrés syndrom, Williams syndrom, Turners syndrom och Prader-willis syndrom.


Syndrom

Downs syndrom – kromosomfel

Downs syndrom kan te sig väldigt olika beroende på vilken typ av Downs syndrom man har.

Downs syndrom uppstår på grund av en kromosomavvikelse. Personer som har Downs syndrom har på grund av denna avvikelse bland annat vissa inlärningssvårigheter och ett speciellt utseende. Sjukdomen för också med sig andra problem.

På Svenska Downföreningen kan du hitta aktiviteter, stöd och lokala nätverk.

Tourettes syndrom – tics

Om du har Tourettes syndrom har du tics. Tics innebär enkla rörelsetics som små ryckningar med armarna eller blinkningar till stora tvångsmässiga rörelsetics såsom att du måste ta på vissa saker eller göra något i vissa situationer.

Tics kan också komma i form av ljud. Så som harklingar och visslingar men också till att tvångsmässigt säga fula ord eller meningar.

Läs mer om Tourettes syndrom på Tourette.se.

Aspergers syndrom – annat tankesätt

Om du har Aspergers syndrom har du ett annorlunda tankesätt och en annan uppfattning av omvärlden. Du kan ha svårt att förstå hur andra tänker och känner, och har svårt att förstå undertoner och läsa mellan raderna.

Därför kan personer som har Aspergers syndrom upplevas som oförskämda trots att det inte är meningen. De som har Aspergers kan väldigt lätt känna sig missförstådda.

Läs mer om Aspergers syndrom här.

Williams syndrom – kromosomfel

De som har Williams syndrom har en kromosomavvikelse. De har därför ett speciellt utseende och vissa egenskaper. Några av dessa är att de kan vara sena i utvecklingen och ha en ojämn begåvningsprofil. De är dock ofta väldigt socialt utåtriktade och omtänksamma.

På Williams Syndromföreningen i Sverige kan du få stöd och komma i kontakt med andra.

Turners syndrom – kromosomfel

De som har Turners syndrom har en kromosomavvikelse. Detta gör att de har ett speciellt utseende, exempelvis kortväxthet.

Det är bara tjejer som kan få Turners syndrom.

På Svenska Turnerföreningen kan du hitta lokala nätverk och forum.

Prader-willis syndrom – kromosomfel

De som har Prader-willis syndrom har en kromosomavvikelse. Detta gör att de har ett speciellt utseende och särskilda egenskaper. Några av dessa är omåttlig aptit, hög smärttröskel, kortväxthet, små händer och små fötter.

Prader-willis föreningen i Sverige är till för dig som lever med eller kring Prader-willis syndrom.

Guillain-Barrés syndrom – förlamning

Guillain-Barrés syndrom är en väldigt ovanlig sjukdom som ger mer eller mindre motorisk svaghet och känselnedsättning i kroppen. Oftast i armar och/eller ben. Det brukar dock gå över av sig själv efter några veckor.

Ibland kan dock behandling krävas. Detta om exempelvis andningen blir påverkad kan du behöva respirator till dess att sjukdomen vänder.

Rening av blodet och immunglobulin kan i vissa fall minska symptomen.

Sjukdomen orsakas av att det egna immunförsvaret attackerar nerverna. Ofta på grund av en tidigare infektion i kroppen. Guillain-Barrés syndrom är en form av polyneuropati (en sjukdom i flera olika nerver).